Srodek gasniczy do palacych sie ksiazek

Para wodna jest często wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Używa się ją jeno w mieszkaniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na szerokich powierzchniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para jest ograniczony ciężar ważny zaś w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Spirulin Plus

Wyróżnia się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny więc żyć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną rzuca się do gaszenia pożarów, które potrafią stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy prawdopodobnie być wykorzystywana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie idą w reakcję z wodą w danych warunkach temperaturowych. Nie przydatne jest natomiast zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w sukcesie kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest zły. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w strefie spalania. Najbardziej funkcjonalne i sprawne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest podawana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być podawana jedynie w ostatnich pomieszczeniach, co do których trzyma się pewność, że nie pozostają w nich pracownicy. Z wycieczki na zdrowe ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić dokuczliwa dla zdrowia, i nawet bycia ludzkiego.