Kasa fiskalna historia

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, w której stosują kasy rejestrujące muszą przestrzegać bardzo dużo wymogów. Jednym spośród nich istnieje obowiązek posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez dany w podobnym rozporządzeniu okres, jaki z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.

Senso Duo SamponZobacz naszą stronę www

Do 31 grudnia 2012 roku na zasadzie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy zgodnie z jakim kopie paragonów fiskalny powinien było trzymać przez okres dwóch lat. Rozpocząwszy z początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i stał przedłużony na okres lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kasach fiskalnych w roku 2013 powinni zachować kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. Natomiast muszą mieć więcej o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przechowywać aż do roku 2018, ze względu na to, że okres pięcioletni miany istnieje z końca roku kalendarzowego, w jakim upłyną termin płatności podatku. Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych ma okres pięciu lat? Przede ludziom ze powodu na to, iż czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat. Istnieje wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez tak kredyty czas jest wskazane. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni okres jest stanowienie dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej ilość cenę i stawki podatkowe. Na wycieczkę jednak zasługuje fakt, że mimo że ustawodawca wskazał określony termin do archiwizowania kopii rolek z paragonami finansowymi zatem nie wskazał sytuacje w jakiej powinny żyć one trzymane. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w budowie papierowej.  Kasy ważniejsze z rozbudowanym modułem są możliwość archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy dodatkowo mieć, że nawet fakt likwidacji działalności finansowej w żaden system nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.